Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בזהות בדויה

ערב ולילה,
לחוד וביחד,
נספגים.
ב-06:30 הצלצול,
למציאות אחרת,
היא מתאפרת בקפידה
לובשת מסכה.
הוא לובש חולצה חדשה.
במכוניות נפרדות מגיעים לאותה עבודה.
אומרים שלום, מה נשמע?
מפגש שגרתי בפרוזדור שאינו נגמר.
איש אינו מעלה בדעתו שבעוד שעות ספורות,
הם יחזרו להיות ביחד.
השמות השונים יהיו לאחד.
הסתר עושה את המציאות
והיא בדויה.
קוראים לי קטי.

28.5.2018