Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אני קטי

על כל אחד מקירות הבית,
תלויה תמונה גדולה:
אני בת 30.
שופעת ונחשקת.
רק החשובים ביותר הורשו להתקרב.
התמונה כראי.
כל בוקר אני עמלה מולה,
מניחה על פניי קרמים ותמציות
כל קמט ולו הקטן ביותר
זוכה לטיפול נאות,
מתכסה בנוגדי הזדקנות העור
בצירוף הזרקת בוטולין.
מהיום אני ממשיכה בחומר חדשני
שהפיק למעני דוקטור – מרעלי נחשים.
התוצאה ניכרת במבט ראשון.
אני מסופקת.
אין מסגיר את גילי.
אני קטי.

30.5.2018