Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אלוהים בעברית

הרב פתח ספר,
"זה כתוב" הוא אומר, "אין לך מה לפקפק".
הסמכות העליונה טמונה בטקסט,
אני עוצר את שטף אמונתו:
עבורך אלוהים הוא אוהב ישראל
ואני לא יודע על קיומו.
"נא תקרא פרק ט"ו ותמצא מענה"
אני איני קורא אלא שואל: "מניין לך?"
הרב אינו מבין את פשר הסתייגותי.
"אלוהים מדבר אליך מתוך המילים!"
אלוהים הוא משורר היודע כל שפה וניב
אך בחר בעברית. בי.
ואני על שפת הים והמים מכים בי גלים.

3.6.2018