Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בסבך הקירות

קשה לי לנשום במרחב הפתוח
בו אני חשוף למטריד ולמחפשי נפשי.
זאת שאלה של ראיית הנולד
תרבות לזהירות.
קיר אבנים,
קיר בטון מזוין,
חפיר ומשקפות.
חיי שיגרה בסבך הקירות,
הקירות מקנים בדידות.
הנה אישה ששערה אדום
מנסה לחדור.
"צעדי לאחור, עלי על המסלול הנכון, אליי".
היא הסקרנות, אני החשדנות.
היא מפסלת ביטוי חדש, אני חוצב בעבר,
הניגוד מחבר
מחוברים בין הקירות.

10.5.2018