Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

כוח השנאה

השנאה מכה
מקהה את הכאב
מעלה חיוך של סיפוק עליון.
אובדן החושים מתעתע,
מגשים את החלום: הרג רב.
המוות מוזמן
הוא על השפתיים,
חגיגת דם על כל שעל.
ההרג גובר,
קולות שמחה סובבים את הסרכזות
אורניום מאושר
ד"ש לאימא.

6.6.2018