Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

פני השנאה

גם בדורי השנאה חיה וקיימת.
נכון לעכשיו, למשורר משתיק קול.
השנאה היא מותג, הנמכר לצד פירות העונה,
מחירה נוח,
משתלבת היא ביום-יום.
הביקוש עולה לקראת סוף השבוע
בשישי ובשבת השנאה פורחת
וזרעיה נובטים מייד, ומשתרשים בדור הבא.
השנאה מעלה בי רצון בלתי נשלט
להשיב לה כגמולה,
לפוצץ לה את הברכיים ואת הלב.
בדרכי אני דורס את השנאה,
פגז טנק מטווח קצר,
פועל להכחידה.
שנאתי כנגד שנאתך
מולידה שנאה
ואני בתוכה
מקבל את פניה
באהבה.

8.6.2018