Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

גרוטסקי בברלין

הברלינאי של היום מורגל למגוון של אנשים.
ברחוב Weissestrasse הוא חולף על פני אישה
בלבוש מוסלמי אדוק.
היא אינה משיבה מבט, לא מתעניינת בו כלל.
הוא הזר.
ילדים שאפריקה מלאה כמותם,
מתרוצצים בין חנויות הצעצועים שברחוב הלבן.
הברלינאי רחב אופקים.
אחרי אושוויץ אינו רוצה בגרמניה חד-גזעית.
מחפש להתנסות בגרוטסקי,
לכסות בו את מציאותו האפורה.
הוא פנוי למגוון
כמותו.

9.6.2018