Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לא שייכת

רק בד קל
ביני ובין הרחוב.
החולצה, המכנסיים והבגד התחתון
ביני ובין הרחוב.
איני מוגנת מכונה
איני יכולה.
ברחוב מתהלכים מבטים
חותכים.
איני יכולה.
איני מסכימה להיות אדם נקבי
ולא יותר.
אני שבחרתי להיות מושכת
לעצמי.
מבול של שפיכה אינו מרטיב אותי.
איני עוד ברחוב, לא בין אנשים.
איני שייכת למין שלכם.
איני יכולה.

15.6.2018