Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אותיות רודפות משורר

כמה זמן אחזיק מעמד?
חי בחוסר וודאות.
העולם הוא כדור מסתובב
שאינו חייב לאיש.
לצידו ענק לוהט,
האם יבלעו?
חוסר ודאות משתלט על כל רוח,
אותיות אחוזות כאוס
מסרבות להתחבר לפואטי,
נמלטות הן על נפשן
מתפזרות מעליי
מחפשות את המשורר,
רודפות.

15.6.2018