Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

קמצוץ של ירושלים

ירושלים קמה על אבנים.
האבן לא לעולם,
היא מתפוררת
עד שגרגיריה הזעירים קלים דיים
להינשא ברוח.
היא נותנת מעצמה,
ירושלים בכול.
בין כתליה את שיריה אני קורא.
בשוק המחנה, מבלי לעורר
אני פותח את ספרה
קמצוץ מאבניה דבק בדף
מתערבב עם אותיותיה
השירה עולה מתוך ירושלים.

29.6.2018