Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מדע עושה מלחמה

המדע נותן מענה למחלה,
התינוקות אינם מתים
הצעירים חזקים.
המורדים משנים מציאות
בכוח משיגים צדק.
צבא אסד במגננה, עכשיו עולה.
מטוסי הקרב של רוסיה הם פאר המדע,
אינם מאכזבים, ממרחקים הורגים.
בסוריה עייפו מלספור את המתים
מאות אלפים בכל הצדדים,
מאות אלפים מילאו את בתי חולים,
בתי הקברות עולים על גדותיהם.
המתים בכול בית, הם המנצחים.
מדע ללא מוסר הוא מכונת מלחמה.

30.6.2018