Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אני דומה לעצמי

אל תכריח אותי להיות פולני.
אני בוחר את ייעודי.
בבסטה הלילית שבכרם התימנים
עיניה השחורות ועמבה
משכו אותי לצד המזרחי.
אני עוזב את עצמי
נבלע בתוך קסמיה
מתפרק למרכיבים. ומתחבר.
רואה את עצמי לגמרי אחר.
לא מגיב למילים שדיברתי קודם.
אני ממריא אל מעבר.
אל תגיד לי להיות מי שאני
בעיניך
אני מי שאני בעיניי

24.6.2018