Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

גרניקה בסמרטפון

יונה צחורה על כף היד.
זעקת שבר בוקעת מקבר האחים
בגרניקה.
צעקתו של הנבגד נשמעת אחרי 80 שנה.
בווטסאפ מקבלים תשובה.
יש חבר ברשת ואויב בלב,
הם לא מדברים.
מסמסים, יורים קליעים כתובים
התמונות נפיצות
עוקרות עיניים,
אין כלי נשק לא שמיש.
"No Pasaran" על כל שעל.
גדר הפרדה מונעת מעבר,
הגבול הוא חד, החוצה נחצה.
מעט חמלה נותרה, אם בכלל
"רק שלא תדרוך עליי!"
זה קורה עכשיו, כולם דורכים.
רד מזה, תשיל מעצמך את כסות המתעלם
דבר אל הלב
המדמם.

2.7.2018