Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

תפילתי לשירה

מתנת האל היא לחלוף על פני מילים,
אלה שבעיתון היומי,
אלה שבהן קונים ומוכרים,
ולעשותן שיר.
שיר תיקון עולם.
אין זה כישרון, נדיר ככל שיהיה.
האל הוא שנגע באדם ויהפהו למשורר.
וזה כואב:
"החלטנו שלא להוציאו לאור. חוששים שלא נמצא די קוראים".
האם אינכם חוששים שמפירי צו אתם?
אין אלה מילותיו של המשורר.
הן נקוו, טיהרו עצמן, נאספו לשורות וזורמות אל גן החיים,
להשקות כל נפש חפצה.
ואין הן מיעוט מועט.
הן כאן.
תפילתן לניחוחה של שירה.

15.7.2018