Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הפשטות

איני יכולה לקבל את פניך היום.
אני תשושה.
אין בי כוח להגיד – שאתה יקר לי.
נואשתי בין כן ללא.
זה גורע ממני את שארית הכוח,
אני נבלעת.
לא נותר לי זמן,
אני אומרת בפשטות:
"צר לי על שלא הייתי איתך יותר".
עכשיו הריק מילא אותי.
נבהלתי שחיי נמוגים.
אני מוכנה לא לראותך עוד
מסתפקת בזיכרון.
אהובי, אל תכעס כשבפעם הבאה
תמצא אותי ריקה מנפשי
ועיניי הקרות יבזיקו.
אתה תוכל לחזור ולבוא כאוות נפשך,
להביט בשמי.
מופלאה היא הפשטות של המוות.

14.7.2018