Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אחיות אבני בית המקדש

אבני הסלע שאחזו את כותרות הר הבית,
נותרו מרוסקות בתחתית הכותל.
אני כורע לצידן, פותח תיק עזרה ראשונה,
חובש את פצעיהן.
מלטף, מנחם בתפילה.
אחיות, אבני בית המקדש, בשר מבשרי אתן לי.
אני שומע בשנית את רגעי האימה,
חיק החיים נקרע.
הרסיסים שניתזו מהר הבית סובבים עולם.
שנאת אחים, לא חסו על חייו
ואת יהושע בן יוסף הנצרתי מסרו לצלב.
תאוות הון שלטון,
הפילוכן ממרומי אור לגויים לשפל התהום.
צבאות זרים עשו את היתר.
תחנוניי לסליחה, כי אין חלופה לחמלה.
לא לבדי נותרתי,
אבני המקדש לצידי.

9 באב, 2018