Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

זר אחד מהם

ערבי הוא חומוס עם גרגירים,
מתובל בשמן זית, פטרוזיליה, חריף, וחצי בצל בצד.
הוא שבט כלוא בסד של דורות,
כבוד המשפחה ונקם.
הוא האדמה הזאת.
הוא על פי שפתו, שאינה מיתרגמת לשפת היהודים.
גם לבתו של אביון יש אחים שאוחזים בה.
הפגיעה אינה נשטפת,
היא דורשת בירור עד האמת,
להשלמה מכובדת או
פתיחת חשבון דם
עד מוות.
חשש גורר חשש.
התשלום הוא ביד, בעין ובשקל החדש.
"מי שיירה בי כדור אחד –
יירו בו אלף בבת אחת".
הירוי קם
עד נקם.
אני זר פה, ואחד מהם.

16.7.2018