Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הנותן והמקבל

אנחנו חיים בעולם של יותר.
איחולים נשמעים באירועים:
"שיהיה לך יותר".
סופרי ממון ורושמי נכסים מבטיחים לעצמם
ביטחון מלא, שליטה ורמת חיים.
הם אומרים: "לחיות זה לקחת יותר".

לא שמעתי אמירה: "שתתן לאחר".
והינה קול אחר נשמע,
מטיף לכוח אשר נברא
מעצם הנתינה.

פראייר מי שנותן!
אל הנותן אני פונה:
"מה אתה נותן"? והוא עונה:
"את עצמי אני נותן.
את מילתי אני נותן, את שירתי,
את אשר עיניי רואות, את אשר אוזניי שומעות,
את ליבי שאוהב",
אלה הופכים לכליו של המקבל.

המקבל
יעביר מעצמו ויהיה לנותן הבא.
הנותן והמקבל נכרכים זה בזה.

7.11.2009