Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

קסם המגע

קסם המגע בארץ חדשה
הגבעה רועדת
חלקת היער במדבר
ככל שנגלה
המסתור תמיד מעבר

18/8/2018