Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

למה עכשיו

למה עכשיו את מעלה
את שהתחזה לבלש המשטרה
זה שביקש את עדותך
ואת עולה במדרגות צרות
לקומה עזובה
ומתחילה לצעוק
ועדיין אחרי שנות
צועקת.
למה עכשיו עולה לפנייך טכנאי הרנטגן
כשראשך נגוע אלקטרודות
חגורה ואת
הוא פוקד שלא תזוזי
ושולח ידיים
אל מתחת לחלוק
נצמד
אני צועקת
למה עכשיו
אני צועקת

21.9.2018