Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יום עד נצח

אני לא נותן ליום הזה לחלוף.
אוחז בגרונו
עד שהוא נכנע לצדקתי.
אין זה הוגן שכל הכוח בידו
הוא עושה לי חשבון, מנהל לי את החיים,
מוחק לי יום אחרי יום
לא מתחייב למועד בו ייפרע החוב.
אני מהדק את כל חמש האצבעות,
את ידי השנייה אני מושיט לך
את הפונה אליי
שכמוני גם את לא רוצה שהיום הזה ילך,
את שרוצה אותו עמוק בתוכך,
יום אחד מתמשך,
עד נצח.

7.9.2018