Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

Pozostala Klatka

On na orly polowal
Zachwycony ze moze to zrealizowac
Zabic
Wypchac
Wystawic na kredesie
Pokazac
Zachwylony:
Zabilem orla
Mase ich
Holocaust
Pozostala klatka

25/9/2018