Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מסרב להיספר

איש אינו מסכים להיספר: אחד מבין שמונה מיליארד.
מסרב.
כל אחד רוצה להיות: הוא.
להתפרס על פני המרחבים.
למצוא את מקומו.
רק הוא.
ואז הוא מבחין שמתחתיו ומעליו נערמו
שכבות של בני אדם.
הסדר נשמר בקפידה:
מי שנולד זה עתה, מקומו מעל.
לשבריר שנייה הוא רואה את האופק
ומייד נעלם.

9.9.2018