Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יחברו

מדבר, הר וחול. יובש נמיביה.
המים – חודש בשנה.
גרגירי חול נעים על פני עצמם,
שירת המדבר.
סלובקיה מלאה נהרות החוצבים בהר.
הירוק סובב.
כאן המילה "מדבר" שוות ערך לתנ"ך.
לאיש חזה שטוח, פטמות חסרות מובן.
לה חזה שופע, פטמות מודעות לעצמן.
שופע וחסר מותחים זרועות, מתנגחים,
חוברים.

30.8.2018