Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מעש הדמיון

באתי.
לא יודעת למחוק את פער הגילים
אני מוחקת את שהייתי
יותר מכול דבר אחר
רוצה את קירבתך
אני שומעת את עצמי מגוללת
את קורות חיי
מאז מלאו לי 16 שנות
חצינו לילה עד שחר
אני לגמרי אחרת
כבתחילת הדרך
קרום הבתולים שלי נסגר
אחרי שתי לידות וחיי ישות של עשרים שנות
עכשיו אני מוכנה לחצות את עצמי אליך
מודעת למעשיי
בכל רגע אני נולדת מחדש.
עכשיו תורך.

12.9.2018