Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אני הוא

למען השוויון המוחלט,
נתנו את עצמם.
בטוחים בצדקת הדרך.
שליחותם ללא עוררין.
לא קשובים לכאב החבוי.
הקבוצה מחקה את האישי, את הפרטי.
אני לוחץ על הבטן
וזה יוצא.
כך נולד האני.
האני שלי אינו מביט לצדדים
הוא לא נועד בשביל מי שאין לו
שתמיד אין.
לי יש!
אני.
והשאר רחוק ממני.

13.7.2018