Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אתה תפרח

יבוא היום
שלא יחוש עוד
שיוחזר כל אשר צברתי
האדמה האהובה ממתינה לי
יש לה תוכניות משונות עבורי.
אין זה סופך היא לוחשת
זה יהיה רגע שפריחתך תנסוק לגבהים חדשים.
החומר והרוח אשר נצורים בך
נועדו לגדולות.
יסודותיך יעשירו את הסובב
יחברו
אל המים
אל פרחי השדה
אל האדם
אל החי אשר אהבת.
להיכן שירתי תובל?
יסודותיך טמונים בה
אני אתרגש עד עומק נפשי
שירתך תאחז בי
והיא עולה
והיא שלך.

16.10.2018