Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הדף עדיין ריק

אני מיישיר בה מבט:
למה את מסרבת לי?
אני דורש תשובה
את השיר הזה אני חייב לכתוב עכשיו.
אני נושף בחוזקה
מילות השיר עפו, התפזרו,
משנחתו בשנית
השתבש המובן
המילה טוענת שאני פועל כנגד רצונה
מאיימת שתסתלק לה
העימות עולה מדרגה
במסמרות קבעתי כל מילה
אך מייד התנצלתי
הרי את אות החופש
עברתי לשלב התחנונים.
אין מילים.

23.10.2018