Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

כל בית חייב ברז

בביתו של אשקלוני הברז דולף
הלך לאזור התעשייה וקנה ברז.
"צבע אדום" בעיר אשקלון
נשמעים פיצוצים
הם הולכים וקרבים
מעל לראשו
האיש נחוש, גובר על פחדו
ממשיך בשגרת יומו
בא אל ביתו ומצא שהקיר
שוכב על הרצפה והתקרה ביניהם
בענני אבק
והוא עומד וממלמל:
"כל בית צריך ברז"

19.11.2018