Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אדם לעצמו

"תנצח או תהיה בשר למנצח"
הקליע מוכן להישלח
הטווחים הולכים וגדלים
המוות מהמרחקים בוא יבוא.
בעולם שכזה, איש ישראלי אומר:
"לא עוד הרוג
שברו את החרב
אהבו את הקורבן
המנצח והמפסיד עומדים למשפט האלוהים
אהבתך למי שאינך יודע את שמו"
העושה משפט בחר באדם לבחור
אדם קם
ועושה למען ביתו.

20.11.2018