Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ביקור במוזאון

אני מרוגש, תוך כדי
רוצה להיות אחרי זה.
לחדור עמוק ככל שאוכל
עד הנקודה בה הכול התחיל
אל החיים עצמם
כאן אני נמצא.
מודע לעוצמת הרגע
אוחז בחוסר הסיכוי
אל יודע שעל מנת שיקרה
הוא חייב לחלוף
לעבור למדף מרוחק במקום ובזמן
עליו להפוך למוזאון
למעניין וחסר רגש, לסטרילי
עם שעות ביקור חקוקות
ועלות כניסה
אני – נמלט
אל השירותים
רעש המים מנקה
שוטף הזיכרון.

5.11.2018