Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

פליט לרגע

איש אפריקאי נושא תרמיל לבן בוהק
סיגריה בידו וצעדו נמרץ
ברחוב יעקב לכיוון הרצל
זה הכיוון שלי
הוא המוליך
ואז הוא סובב לאחור
ופונה היישר אליי
מבטינו מצטלבים
לרגע, אחד מול השני
חוסר ביטחונו עובר אליי
עכשיו תורי להיות בלתי רצוי,
נמלט
חוצה גבול
המדרכה אינה ארצי
החוק אינו לצידי
אני פליט מבוהל.
לרגע
עד שהוא נעלם.

8.11.2018