Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

גירוש מסמכ המיזגוף

דאע"ש
סדאם חוסיין
טבח המונים
עיראק.
על גדת החידקל
אני בת 16 וחצי – אספרנס
ההורים בקנאות הגנו עליי מפני
מבטם של זרים
במפגשי משפחה בימי שישי
במסעדה של מחמוד
תמיד ליד
אותו השולחן
השמור בשבילנו
תמיד דג צלוי על גחלים
סמכ המיזגוף
הנתמך בשני ענפי הדקל.
התבלינים רוחשים את קולות העיר בגדאד
מעורפלת לא פסקתי לשאוף את ריחותיה
הנהר הוא תמצית מי הוורדים
ומייד האימה
הדלתות ננעלות
מחמוד שלח את בנו להודיע שלא נבוא
השנים מתחלקות לאלה שלפני פרעות הפרהוד
ולאלה שבאו אחר כך
נמלטנו
גורשנו מסמכ המיזגוף*

7.12.2018
* דג על גחלים ממאכלי בגדאד