Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אלוהים פה

במה על החול
הגלים מתקצפים
אור חזק מכה
מוזיקה מרעישה את הטיילת
רסס דק – אלוהים. זה לח!
אני נסחף
אישה שלא הכרתי
מקרבת אליי את גופה
עד אין מרווח
הבמה מתהדקת לגוף אחד
יש מקום לי-לך ולגלי הים
ממול שלושה בחורי ישיבה.
הים משמיע קול
אלוהים פה.

7.7.2018