Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

על אותה המדרגה

"קשת רובינסון" גבוהה מעליי,
מנותקת.
פה השתרע גרם מדרגות רחב
שעלה עד הר-הבית.
בשרידי האבן אתה יכול לגעת
זאת האבן. גע.
עלו עוד מדרגה
וחשו את קרבת אור אדוני
פניהם האדימו
מצחם נטף זיעה קרה
נשימתם נעתקה.
תחת המדרגות, אבק אבן
ואין עולים.
אני שולח מבט ארכאולוגי מתמשך
האל ואני על אותה מדרגה.
אני כאן.

1.1.2019