Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הזמן עצר

אני יודע שמעל לכוחותיי לעצור את הזמן.
דקה אחר דקה נאספות
חולפות על פניי
ושוקעות לנצח בתהום הזמן.
לרגע הזה לא אתן לחלוף
לא אפרד ממנו.
זמן הוא כוח
המרחק בחלל והזמן הם כלי אדוני.
אני אוחז בך
מבטל כול מרחק שביני ובינך
עד האיחוי המלא
ללא קו התפר
עד האיחוד שבין החומר
כי אז הזמן עצר.

25.1.2019