Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

סדר אחר

לך לך אינך שייך
הצדק עם מי שפה צמח.
עכשיו זה מעוגן
בחוקת ההגירה ובחוק השבות.
ההמונים חוצים גבול
תרים אחרי גן העדן
החמקן, שתמיד נראה
מהצד השני של הנהר.
די להתכחש לעובדות
תוהו ובהו ואובדן על כל שעל
כשיצאו לדרכם
מנופפים בדרכונים: "יש לנו אזרחות"
הם בחרו בנשיא ובמדינה
ביינות בורגו ובקממבר, ביש וביותר.
בחרו בשיטה שהיטיבה עימם
וקברה את כל השאר.
הם אינם יודעים שהעולם שקע
ואין אחר.

26.1.2019