Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הבחירה

יש ריגוש בבחירה
רגע של התעלות מעל התפריט
האותיות מראות כיוון
המספרים מכוונים
הבחירה בין רוטב מיונז לרוטב סויה
מקנה מהות חדשה
כבחירה במי להתאהב
מחמת חשיבותה הבחירה מתכסה בסדין
יודעת שהיא נחשקת
עכשיו היא מלגלגת על בחירתי.
אל מול התפריט חשתי חבטה מאחור
ואגרוף בפנים:
"בחירתך תהיה אסון"
עד הבחירה הבאה.

15.1.2019