Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ללא גוף

הוא פוליטיקאי משופשף
מחושב
מכיר את כולם
חוץ מעצמו.
על מנת לשרוד, הוא יוצור בריתות.
היא פוליטיקאית מנוסה
ביחד הם גוף מנצח
הוא מדבר לגברים
היא פונה אל הקול הנשי.
הם בשלב: מי המוביל?
על פיה זה שלה
היא לא תהיה זנב
הוא דורש להיות הראש
הראש והזנב התמזגו
הגוף נשר.
הסכימו להיפרד אחרי הניצחון.
דוחים זה את זה,
מכים בחוזקה
מתפתלים עד דם
אך נותרו מחוברים.

4.1.2019