Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

השעון בבטון

כולם מגויסים ליום היציקה
האפסנאי גם.
מרגע שהוספו המים לאבקת המלט
הזמן מתקתק
כול פעולה מחושבת עד הדקה
את הבטון דרכו במגפיים
בדקו איפוס בפלס המים
ההתרגשות בעיצומה
מסיבה שמעולם לא הובהרה
השעון של אבא חמק
ושקע בעיסת המלט
הזמן עמד מלכת
המבטים כולם מופנים אליו
ואבא מכוון את שרשרת האירועים,
מילה בעברית ומילה באידיש
והשעון בבטון מתקתק.

13.1.2019