Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

כן לא כן

אז מה יש לנו פה?
הוא שואל אך אין שאלה
היא מביטה בו קלות,
"אני יודעת שהתערבבו לנו היצרים",
שאין מקום
זה לא אמור לקרות
אך אם יקרה
אהיה טובה אליך
וקשה מאוחר יותר.
כאן פסקו המילים.

14.1.2019