Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ההרפס ההוא

הרפס מהזן השני
מכל איברי האדם
בפות ובפין בחר.
מתוך פצע מוגלתי הוא מפריש
את לסבלכם.
כווירוס, זניח הייתי בעיניכם
כעת לא תתעלמו ממני.
בזמן שאתם מבלים בנעימים
למעני אתם עושים.
את תתאמצו לסלקני
מיני מניפולציה לא תועיל לכם
אני איתכם ביחד ולחוד
הסמוי
הרפס מזן שתיים
ההוא.

23.10.2018

הרפס מהזן השני
מכל איברי האדם
בפות ובפין בחר.
מתוך פצע מוגלתי הוא מפריש
את לסבלכם.
כווירוס, זניח הייתי בעיניכם
כעת לא תתעלמו ממני.
בזמן שאתם מבלים בנעימים
למעני אתם עושים.
את תתאמצו לסלקני
מיני מניפולציה לא תועיל לכם
אני איתכם ביחד ולחוד
הסמוי
הרפס מזן שתיים
ההוא.

23.10.2018