Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

למען הצאצא

למענו, הוא משלח ביריבו את כל הרע
הוא משחיז קרניים וניבים
הנקבה ממתינה וצופה: מי יזכה בה?
נושמת עמוקות, קולטת כל שבב של מידע
איך הוא מגיב?
מה יש לו להציע?
מוזיקה אלקטרונית מחרישה
אוטמת פגמים
המגע מגשים את ייעודו
שולח אותות, מחשמל
טוען לניצחון.
הוא מסתכן
מקרב את לחיו המלאה באפטר שווינג
מוסר שיש לו
שהוא שווה
היא פונה אליו
מבלי ששמעה מילה פואטית אחת.

16.2.2019