Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שריד הנעורים

אני מעוות את השפתיים, פוער את הפה
הלסתות נחשפות
מבטי נעול בשן האחרונה שנותרה
שלי מלידה
מעוגלת וגבוהה
מהמעמקים עולה
נראית ממרחקים
בונקר
פילבוקס
על המשמר
מדי רגע אני בה נוגע
מוודא שהיא במקומה
שלא נפל ממנה שבב
היא העדות שפעם היו פה שורות
צפופות, בוהקות
היא לבדה נושאת על גבה
את שריד הנעורים.

20.2.2019