Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הנלכד

אהבתי הזאת החלה בטרם
המבט הראשון.
עשור המתנתי לה.
תרגלתי כל פרט
ערכתי חזרות למכביר
עד החזרה הכללית
עד המבט הראשון האמיתי
הוא נותר המום
מופתע מהצלחתו
הרי לא עשה כלום
שולח את מבטו אל
הבליטה הגלילית ואמר לעצמו:
זה אני.
הנלכד.

25.2.2019