Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אלוף פנימית א'

החמצן רווי ב-96%. זה אינו מספיק.
המוגלובין שלך מסוגל ליותר
"בחיים לא קיבלתי ציון גבוה שכזה"
תתאמץ יותר, תנשום בכוח
"קשה לי, הראות שלי מלאו גרורות "
אל תדאג, יש די חמצן לכולם.
תעשה בשבילי עוד.
"גם דלקת חריפה בכיס המרה"
תנשום עוד, עמוק
עלית ל97%
אתה יכול לשבור את תקרת הזכוכית
השמיים הם הגבול
"שריר הלב של פגוע"
הגעת ל99%
אתה שובר כל שיא
יש לפנימית א' אלוף
חבל שהורית שלא לבצע בך
החייאה.

16.22.2019