Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בחג האביב

תל צרעה, סמן כוון הים
ממול מיתמרות גבעות
עד ירושלים.
י' באדר.
אני מתלבט אם במחצית הדרך,
בראש הגבעה או למרגלותיה
עיניי מתמקדות בכתם כחול,
אירוסים פורחים.
עצום עיניים אני לצידם
חופר לי גומה על פי המידה,
מתכנס באדמה התחוחה
המעלה ריח רך של חודש אדר
מרגיש ניצנים העולים מתוכי
בחג האביב

10.3.2019