Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

כל גרגיר הר

הינה אני
בפסגה
השגתי הישגים למכביר
אני עסוק ביצירת מציאות
חייב להבטיח שהשמש תזרח שוב
אני טורח בעבורכם
אך התקשורת כפוית טובה
סובבת אותי.
בלעדיי כולכם גמדים
אני הוא מקור שמחתכם היחידי.
מרגע לרגע השאר מתחזקים
אני קולט שהם מוכנים
הוריתי לכרות כל עץ
לשטח כל גבעה
להעמיק את הערוצים
ולהוריד את פני הים
אך כל גרגיר כהר.

8.2.2019