Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

חזרתי

נדחסנו במעברה
בצריף אסבסט
בחוסר
אך עם חלום גדול
בטוחים שפה זה אפשרי
שאנחנו יכולים
וילדינו ימשיכו
שתמה הגלות
שההסגר נפתח
לאהבה ולחיל.
התקוות הללו
צמצמו כל מרווח
ואז:
"אתה לא מתאים"
"אין לך"
"אתה יותר מדי מרוקאי"
"אתה פחות מדי פולני"
"תחזור בעוד…"
חזרתי.

9.3.2019