Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בין אבן לאבן

פה לא.
שם לא.
בחרתי לי אבן.
הרמתיה ואני בתוכה.
הצטמצמתי.
להפתעתי החומר נפתח אליי
סקרן לדעת עליי.
מפנה לי דרך
הגבישים מאירים
אני מבחין בשבילים המובילים לבועה
פה אני חופשי. לא אומרים לי לאן
אני לא לבד. האבן היא עיר מקלט
וביום שבו יחלפו 7 שנים כל אחד מחויב לעזוב
יצאתי
איש לא הרגיש בהיעדרי
לא עבר זמן רב וקיבלתי הודעה שהקנס
לא שולם בזמן
ועליי להופיע בבית המשפט
אני מחפש לי אבן.

15.8.2018